index Zee-ezel
index toponiemen


Betekent Holland zoiets als ‘laag land’?


Als je iemand vraagt wat de naam ‘Holland’ betekent, dan zal hij waarschijnlijk ‘laaggelegen land’ gokken, of ‘moerasland’. Het goede antwoord klinkt behoorlijk onwaarschijnlijk: Holland betekent namelijk ‘bosland’.¹ Ooit heette het Holtland, maar de -t- is door de l’s ‘vermorzeld’. Het woord holt betekent hier ‘bos’. Niet zomaar bos, maar hoogopgaand bos. Uit holt is het woord hout ontstaan, dat ook ‘hoogopgaand bos’ kan betekenen.

Noord- en Zuid-Holland bestaan nu uit steden, dorpen en weilanden. Maar tot ver in de middeleeuwen was Holland een bosrijk gebied. Dat kun je nog zien aan plaatsnamen met -hout en -woude, zoals Aerdenhout, Noordwijkerhout en Voorhout, en Hazerswoude, Schellingwoude, Spaarnwoude, Zoeterwoude en De Woude. De ‘houten’ lagen op de geestgronden (de zandige gebieden achter de duinen), de wouden in het veengebied.

Floris de Vijfde was dus graaf van Bosland en Zeeland. Klinkt als een toeristische trekpleister!


1 De Veluwe, nu ons bosrijkste gebied, was in de middeleeuwen (groten?)deels ontbost, o.a. doordat er voor het smelten van ijzeroer, voor de ijzerproductie, veel houtskool nodig was.Neder-L: Michiel de Vaan over de etymologie van Holland.
Zee-ezel 611: wat betekent de plaatsnaam Nibbixwoud?
Zee-ezel 1244: wat betekent de plaatsnaam Rhoon?
Zee-ezel 1509: wat betekent de veldnaam De Diepe Hel?
Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 16 april 2010, gewijzigd op 28 november 2015.

© Zee-ezel 2010-2015