home > natuur > nationaal park
home > wereldoriëntatie > Nederland > provincies > Overijssel

 
 

Sallandse Heuvelrug

Sallandse Heuvelrug

 

In het midden van Overijssel ligt de Sallandse Heuvelrug. Rond 1900 bestond dit gebied nog grotendeels uit heide. Later is veel heide beplant met bos. In 2004 is het zuidelijk deel van de Sallandse Heuvelrug een nationaal park geworden. De parel van het park is het korhoen. Dat is een vogel die in Nederland bijna uitgestorven is.


Tijdens de voorlaatste ijstijd was de noordelijke helft van ons land bedekt met een dikke laag landijs. Als een reusachtige bulldozer stuwde deze ijskap de bodem op tot heuvelruggen. Zulke opgestuwde heuvels noemen we stuwwallen. De Sallandse Heuvelrug is zo’n stuwwal. Het hoogste punt is de Grote Koningsbelt, een ‘berg’ van 75 meter hoog. Vanaf de uitzichtpunten kun je de kerktorens van de dorpen en steden in de wijde omtrek zien. Het is net alsof je in het buitenland bent!

bs De Vlieger

Leerlingen van bs De Vlieger uit Deventer
zagen op de Holterberg dennenbomen om,
zodat de heide heide blijft.

In de laatste ijstijd, die ongeveer 10.000 jaar geleden eindigde, heeft het landijs ons land niet bereikt. Wel was de grond hier toen permanent bevroren. Er woei een harde poolwind, die op de heuvelrug dikke lagen dekzand afzette. Dekzanden zijn droog en voedselarm en daardoor een ideale groeiplaats voor struikheide.
Bij een heideveld horen natuurlijk heidevogels, zoals de nachtzwaluw en − niet te vergeten! − het korhoen. Het korhoen is een hoendersoort, net als de fazant. Korhoenders zijn zo groot als een kip. De hanen zijn blauwzwart, de hennen bruin. In de lente komen ze ’s ochtends vroeg bij elkaar. Met gespreide vleugels en een opgezette staart proberen de hanen indruk op elkaar te maken. Ze maken dan allerlei gekke geluiden.

In Nijverdal staat een informatiecentrum van Staatsbosbeheer en in Haarle een informatieschuur van Natuurmonumenten. Vlakbij Holten staat het natuurmuseum Natuurdiorama Holterberg. Daar kun je zien welke dieren er op de Sallandse Heuvelrug leven. Ook worden er prehistorische vondsten tentoongesteld. Al in de steentijd was de Sallandse Heuvelrug bewoond.

Het korhoen is een zorgenkindje. Er wordt alles aan gedaan om te voorkomen dat hij in Nederland uitsterft. Op de Sallandse Heuvelrug is zelfs 300 hectare bos gekapt om plaats te maken voor extra heide! En om de korhoenders niet te verstoren, is een groot deel van de heide in de broedtijd verboden gebied. Maar of dit alles wel voldoende is? Waarschijnlijk niet, want in 2011 waren er nog maar 4 hanen over.


SchoolTV: ontstaan stuwwallengebied (clip van 1:40 minuten).
YouTube: korhoen in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug (clip van 2:48 min.).
YouTube: baltsende korhoenders in Noorwegen (clip van 2:22 min.).
Natuurbericht.nl: Zweedse korhoenders naar Sallandse Heuvelrug (2012).
Natuurbericht.nl: Zweedse korhoen losgelaten op Sallandse Heuvelrug (2012).
Natuurbericht.nl: Zweedse korhoenders naar Sallandse Heuvelrug (2013).
Natuurbericht.nl: heeft korhoen op de Sallandse Heuvelrug kans op overleven?
Hier vind je de website van Natuurdiorama Holterberg.
Hier vind je actuele info over het korhoen.
Hier vind je info over de veldwerkrugzak met veldopdrachten over de Sallandse Heuvelrug.
Op deze Engelse website kun je het korhoen horen en zien.
Surfspin: waarom heet het korhoen ‘korhoen’?
Surfspin: hier vind je info over heide en zandverstuivingen.
Surfspin: hier vind je info over het Dwingelderveld, een natuurgebied in Drenthe.
Surfspin: naar het keuzemenu Natuur.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 18 oktober 2008, het laatst gewijzigd op 4 april 2012.

© Surfspin 2008-2012