home > natuur > vogels > zangvogels
kerndoelen: 40

 

Robbie Roodborst heeft een kort lontje

roodborst (foto: Wikipedia)

roodborst 
foto’s: Wikipedia 


Het najaar is de tijd van het roodborstje. Want terwijl veel zangvogels in het zuiden zitten, kun je hem nog altijd horen zingen. Roodborsten hebben namelijk een winterterritorium. Dat is een gebiedje waar ze hun voedsel zoeken. Voor andere roodborstjes is het verboden gebied.


Algemeen vogeltje
Roodborsten broeden in bossen, duinen, parken en tuinen. Ze komen in heel Nederland voor. Er wordt geschat dat er wel 350.000 à 450.000 paartjes in ons land broeden. Het hele jaar door kun je ze zien. Daarom denk je misschien dat het echte standvogels zijn en geen trekvogels. Maar de roodborsten die je in de winter ziet, komen vaak uit Noord-Europa. Veel van onze roodborstjes zitten dan lekker in Frankrijk of in Spanje!


Winterzang
In het voorjaar zingen roodborstjes nog als het al bijna donker is en de andere vogels al slapen. En als het weer licht wordt, beginnen ze als een van de eerste zangvogels te zingen. In het schijnsel van een straatlantaarn zingen ze soms zelfs in het holst van de nacht! Ook in de herfst kun je ze nog horen. Roodborstjes - vrouwtjes én mannetjes - hebben namelijk een winterterritorium. Dat is een gebiedje waar ze hun voedsel zoeken. Met hun zang zeggen ze: dit gebiedje is van mij. Ook de vrouwtjes zingen. Indringers worden zonder pardon verjaagd. Roodborsten hebben een kort lontje en kunnen erg agressief zijn. Het komt wel voor dat een roodborst bij een territoriumgevecht het loodje legt.


jonge roodborst

jonge roodborst

Signaalrood borstje
De Engelse bioloog David Lack heeft eens een experiment gedaan. Hij legde een bosje rode veren in een territorium van een roodborst om te kijken hoe de vogel zou reageren. De veren bleken te werken als een rode lap op een stier. Het is dus de kleur van het borstje die de agressie opwekt. Jonge roodborstjes hebben nog geen rode borst en wekken geen agressie op.


Geen groepsdier
Mussen, mezen en spreeuwen zie je vaak ik groepjes, maar roodborsten eigenlijk nooit. De roodborst is een solitaire vogel: hij leeft op zichzelf. Alleen in het broedseizoen natuurlijk niet. Roodborsten maken hun nestje in een boom, een struik of een holletje in een muur, laag boven de grond. Ze hebben twee broedsels per jaar en leggen per broedsel 5 à 7 eieren. De eieren komen na 2 weken uit en nog eens 2 weken later vliegen de jongen uit. De uitgevlogen jongen worden nog een week door de ouders gevoerd en moeten daarna hun eigen kostje zoeken. Roodborsten eten insecten, spinnen en andere kleine diertjes, maar ook wel zaden en bessen.


De roodborst is de favourite bird van de Engelsen. In het Engels heet hij robin. Dat is ook een jongensnaam, zoals je weet. Roodborsten komen soms heel dichtbij, alsof ze ons helemaal vertrouwen. Ze lijken wel een beetje onze vrienden.Op de website van Vogelbescherming Nederland kun je de roodborst horen en zien.
Op deze Engelse website kun je robin horen en zien.
Surfspin: hier vind je info over de koolmees en de pimpelmees.
Surfspin: hier vind je info over de merel en de zanglijster.
Surfspin: hier vind je info over de winterkoning.
Surfspin: waarom heet het roodborstje in het Engels robin?
Surfspin: naar het keuzemenu Natuur.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 9 november 2009, het laatst gewijzigd op 8 juni 2013.

© Surfspin 2009-2013