VERS UIT HET WEB

 

Krijn de neanderthaler, de eerste neanderthaler van Nederlandse (zee)bodem.

We wisten al dat er ook bij ons neanderthalers hebben rondgelopen. Niet dat er hier skeletten gevonden waren, zoals in Duitsland, maar wel vuistbijlen. In 2009 is bekend geworden dat er voor het eerst een neanderthalerbot in Nederland gevonden was. Het ging om een stuk van een schedeldak. Het lag tussen het materiaal dat een schelpenzuiger (een schip dat schelpen van de zeebodem haalt) voor de Zeeuwse kust had opgezogen.

Het bot is van een jonge, volwassen man. Onderzoekers hebben hem Krijn gedoopt. Hij leefde ergens tussen 40.000 à 100.000 jaar geleden, in de ijstijd. Waar nu de Noordzee ligt, lag toen een enorme grassteppe, waar mammoeten en andere grote grazers rondtrokken. In de Noordzee zijn al heel veel fossielen van deze uitgestorven dieren boven water gehaald. De neanderthalers maakten jacht op de grote grazers; het waren echte vleeseters.

 
(Bron: NRC, 16 juni 2009.)Surfspin: hier vind je info over de neanderthaler.
Naar het HOME van de Surfspin.


© Surfspin 2009