home > natuur > vogels > zangvogels
kerndoelen: 40


koolmees

koolmees 
foto: Wikipedia 

Twee algemene mezen

koolmees & pimpelmees

In Nederland broeden ongeveer zeven soorten mezen. Daarvan zijn de koolmees en de pimpelmees het algemeenst. Je zult ze zeker af en toe zien, ook al woon je driehoog-achter in de stad.


Kleurrijke vogeltjes
Vergeleken met de mus en de spreeuw zien mezen er nogal exotisch uit. Het lijken wel volièrevogels. Maar het zijn doodgewone Nederlandse vogels. De koolmees en de pimpelmees zijn bosvogels die zich hebben aangepast aan het leven bij de mens. In het bos broeden ze in holtes van bomen, in dorpen en steden nestelen ze vaak in nestkasten. ’s Winters gebruiken ze de nestkasten als slaapplaats.


Standvogels
De koolmees en de pimpelmees zijn standvogels. In de winter trekken ze dus niet weg, maar blijven in Nederland. In strenge winters krijgen onze mezen gezelschap van mezen uit Scandinavië. Hier wordt het tafeltje voor hen gedekt, met pindanetjes en vetbollen. Ondersteboven hangend vertonen ze dan allerlei acrobatische toeren.


Koolmees
De koolmees is ongeveer 14 centimeter groot. Hij is onze grootste mezensoort. De koolmees heeft een glanzend zwart kapje. Over zijn borst loopt een verticale zwarte band. Bij mannetjes is die band veel dikker dan bij de vrouwtjes.

Koolmezen eten in het voorjaar en de zomer vooral insecten en rupsen en in de herfst en de winter bessen, zaden en nootjes (vooral beukennootjes). Als fruitkwekers last hebben van een rupsenplaag in hun boomgaard, worden ze soms geholpen door koolmezen. Die voeren hun jongen namelijk met rupsen. Dat noem je biologische bestrijding.

pimpelmees

 pimpelmees
 foto: Wikipedia

Pimpelmees
De pimpelmees is een klein, schattig meesje. Hij is iets kleiner dan de koolmees. Hij heeft geen zwart, maar een blauw kapje. Hij maakt een hoog, vrolijk geluidje. Het heet ‘het zilveren lachje’. Als je dat lachje eenmaal kent, zul je het op heel veel plaatsen horen.


Gezelligheidsdiertjes
Het roodborstje leeft buiten de broedtijd op zichzelf. Van soortgenoten moet hij dan niks hebben. Maar mezen zoeken elkaar juist op. Ze vormen troepjes die uit verschillende soorten kunnen bestaan. Zulke troepjes hebben een vaste route. Ze trekken door het park of door de wijk, op zoek naar voedsel. Ze maken dan constant geluidjes. ‘Contactgeluiden,’ zeggen biologen. Het klinkt alsof ze het erg gezellig hebben met elkaar!


KLASSENVRAGEN
Tot slot nog wat KLASSENVRAGEN over de koolmees en de pimpelmees:

- Hoe zie je het verschil tussen een koolmees en een pimpelmees?
- Welke kleur hebben de wangen van een koolmees (de wangen zijn de zijkanten van zijn kopje)?
- Zingen er koolmezen in de buurt van je school?
- Loopt een mees als een spreeuw of hipt hij als een merel?
- Vliegt een mees net als een eend in een rechte lijn of heeft hij net als een specht een golvende vlucht?

(Misschien kun je de zang opnemen met je mobieltje en afspelen in de klas!)
Op de website van Vogelbescherming Nederland kun je de koolmees horen en zien.
Op deze Engelse website kun je de great tit (koolmees) horen en zien.
Op de website van Vogelbescherming Nederland kun je de pimpelmees horen en zien.
Op deze Engelse website kun je de blue tit (pimpelmees) horen en zien.
Surfspin: waarom heet de koolmees ‘koolmees’?
Surfspin: waarom heet de pimpelmees ‘pimpelmees’?
Surfspin: hier vind je info over de merel en de zanglijster.
Surfspin: hier vind je info over de roodborst.
Surfspin: hier vind je info over de winterkoning.
Surfspin: naar het keuzemenu Natuur.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 11 maart 2010, het laatst gewijzigd op 7 juni 2013.

© Surfspin 2010-2013