home > natuur > vogels > zangvogels

hop (foto: Wikipedia)


foto: Wikipedia 

(z.z.z.)

De hippe hop


Zeer zeldzaam
Net als de koekoek is de hop een toverachtige vogel. Hij heeft een rozebruin verenkleed, zwart-witte vleugels, een sierlijke kuif en een lange, gebogen snavel. Helaas is hij in Nederland zeer zeldzaam (z.z.z.). Ons land ligt namelijk helemaal aan de rand van zijn verspreidingsgebied. Eigenlijk haast over de rand, want de hop is hier een onregelmatige broedvogel: hij broedt lang niet elk jaar. Maar in 2012 was het gelukkig weer raak: ergens in Noord-Limburg heeft een paartje hoppen gebroed.


Het woord hop is een onomatopee (een klanknabootsend woord), net als grutto, kievit en koekoek. Nu is het niet zo dat een onomatopee het geluid van een vogel per se precies weergeeft. Dat geldt ook voor de onomatopee hop, want een hop roept niet ‘hop’, maar zoiets als ‘hoep-oep-oep’. In het Engels heet hij dan ook hoopoe, uitgesproken als ‘hoepoe’.

Vroeger algemener?
Vroeger moet de hop hier gewoner zijn geweest. Maar ook al een eeuw geleden was hij zeldzaam. Jac. P. Thijsse schrijft in het Verkadealbum Bosch en Heide (1913):

Nu is in de vrije natuur de kans niet zoo heel groot, om wat van ’t leven en bedrijf van deze hop te zien te krijgen, want hij is inderdaad zeer zeldzaam en indien ge eens in uw buurt een hoppennest weet, dan zou ik daar heel graag bericht van ontvangen, om er eens naar te komen kijken.

De achteruitgang van de hop dateert al uit de 19e eeuw, of misschien al wel eerder, want J. Hendrik van Balen schrijft in Onze vogels (1880):

Hij is intusschen niet zoo menigvuldig meer in ons land als vroeger; in sommige provinciën komt hij niet anders voor dan eene enkele maal in den trektijd. Zoo broedde hij voorheen op zeer vele buitenplaatsen.

De hop is een van de vogelsoorten die in het Oude Testament tot de ‘onreine’ dieren worden gerekend en die joden en christenen, als ze de oudtestamentische spijswetten gehoorzaamden, niet mochten eten.
(Leviticus 11:19, Deuteronomium 14:18)

Boerenland met bosjes
De hop houdt van boerenland, met een afwisseling van geboomte en weiland. Hij eet voornamelijk wormen, slakken en grote insecten en broedt in boomholten, rotsspleten en in vervallen gebouwen.


Hopspotten in Spanje
Als je de meivakantie of de zomervakantie in het zuiden doorbrengt, bijvoorbeeld in Spanje, en je bent in een rotsachtige omgeving buiten de stad, dan zou je best eens een hop kunnen zien. Of horen. Zijn geluid lijkt wel wat op een blokfluit. Het is te beluisteren op de website van Vogelbescherming Nederland (zie de links hieronder).Natuurbericht.nl: geslaagd broedgeval van zeldzame Hop in Nederland.
Op de website van Vogelbescherming Nederland kun je de hop horen en zien.
Etymologiebank: naar het lemma hop op Etymologiebank.nl.
Surfspin: hier vind je info over de koekoek.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 30 augustus 2012.

© Surfspin 2012