home > natuur > vogels > zangvogels
kerndoelen po: 40


heggenmus (foto: Wikipedia)

Heggenmus

je hoort me wel, maar je ziet me niet

Tuinvogel, 200.000 à 250.000 broedpaartjes in Nederland en toch onbekend. Dat is de heggenmus. Hij valt dan ook niet erg op. Maar als je in maart je oren goed de kost geeft, zul je hem vast horen. Misschien wel in de bosjes bij school.


Mussig voorkomen
De heggenmus heeft een paarsgrijs kopje, een paarsgrijze borst en een bruin verenkleed met donkere streepjes. Hij lijkt wel op de gewone huismus. Toch is de heggenmus geen mus. De heggenmussen vormen in het vogelrijk een eigen familie: de familie van de heggenmussen.


‘Heggenmuis’
De heggenmus heeft een verborgen levenswijze. Hij houdt van dicht struikgewas. Alleen om te zingen wil hij nog wel eens open en bloot op een tak gaan zitten. Soms kun je je hem zien scharrelen in de tuin. Hij beweegt met snelle schokjes, net als een muis. Dan zoekt hij naar insecten, spinnen en andere bodemdiertjes, ’s winters ook wel naar zaadjes. Het is dus een insecteneter. Dat kun je zien aan zijn snavel, want die is niet dik als de snavel van een zaadeter (zoals de mus), maar dun als de snavel van een insecteneter (zoals de winterkoning). De meeste insectenetende vogelsoorten overwinteren in warme landen, maar de heggenmus blijft in Nederland; het is een standvogel.


Riedeltje
Merels kwelen, koolmezen kwinkeleren en zwaluwen kwetteren. Het zingen van de heggenmus zou je ‘schetteren’ kunnen noemen. Schel en gehaast klinkt zijn liedje. Het lijkt wel alsof hij zijn zang afraffelt. Luister maar eens op de website van Vogelbescherming Nederland.


KLASSENOPDRACHT
Probeer uit te vinden of er in de buurt van je school of van je huis een heggenmus zingt. Neem zijn zang op met een mobieltje of een tablet.

Noteer:

- de datum
- het tijdstip
- de plaats (bijvoorbeeld bij school of in het park)
- de habitat (bijvoorbeeld een struik)
- of je de heggenmus gehoord of gezien hebt (of allebei)
- Zong er tegelijk nog een andere heggenmus?
- Hoe zou je de zang van de heggenmus in woorden omschrijven? Is het bijvoorbeeld lieflijk, vrolijk, stemmig?
- Vind je dat de heggenmus mooi zingt?

- Zijn er op je geluidsopname ook nog andere vogels te horen? Weet je welke soorten?Op de website van Vogelbescherming Nederland kun je de heggenmus horen en zien.
Op deze Engelse website kun je de dunnock horen en zien.
Surfspin: hier vind je info over de koolmees en de pimpelmees.
Surfspin: hier vind je info over de merel en de zanglijster.
Surfspin: hier vind je info over de roodborst.
Surfspin: hier vind je info over de winterkoning.
Surfspin: hier vind je info over de koekoek.
Surfspin: naar het keuzemenu Natuur.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 4 maart 2014.

© Surfspin 2014