home > natuur > dieren > bosdieren
home > natuur > vogels > roofvogels

havik (foto: Duitstalige Wikipedia)

havik ♂ 
foto: Wikipedia 

Havik

toppredator met vleugels

Een toppredator is een roofdier dat helemaal boven aan de voedselpiramide staat. Hij heeft dus geen natuurlijke vijanden. Een van de toppredatoren van het bos is de havik. Dat is een middelgrote roofvogel. Hij is groter dan een sperwer of een valk, maar kleiner dan een arend.


Groot vrouwtje
De havik is familie van de sperwer. Ze lijken ook erg op elkaar. Ze hebben allebei brede, afgeronde vleugels en een lange staart met dwarse banden. De havik is alleen veel groter. Het mannetje van de havik is blauwgrijs van boven, het vrouwtje bruingrijs. Bovendien is het vrouwtje een stuk groter dan het mannetje.


Stoere vogel
De havik is niet onze grootste roofvogel, maar wel de vervaarlijkste. Hij is snel, wendbaar en sterk. Zijn voornaamste prooidieren zijn duiven, fazanten, kraaiachtigen, lijsters en konijnen. Hij is in staat om ook andere roofvogels te pakken of hun nest te plunderen. Zo’n stoere vogel maakt natuurlijk indruk! Vroeger was Havik een jongensnaam, net als Arend. Als je zo heette, dachten de mensen zeker, werd je misschien wel net zo sterk als een havik!


Wrede natuur?
De havik broedt in bossen en bosjes. Hij maakt zijn horst* vaak in een naaldboom. Roofvogels leggen hun eieren niet tegelijk, maar met tussenpozen. Dat betekent dat de eieren ook niet tegelijkertijd uitkomen. Daarom zijn de oude nestjongen groter en sterker dan hun broertjes of zusjes. Zo lang een groot jong nog honger heeft, dringt het eenvoudig voor. In een jaar met maar weinig prooidieren zullen de kleintjes niet aan bod komen. Die gaan dan dood van de honger. Dat klinkt wreed, maar … anders zouden misschien álle jongen doodgaan.


Goed nieuws
In de jaren zestig was de havik een bedreigde vogelsoort. Dat kwam doordat de boeren toen heel veel bestrijdingsmiddelen gebruikten. Het landbouwgif kwam in de prooidieren van de havik en hoopte zich op in de havik zelf. Tegenwoordig broeden in Nederland ongeveer 2000 paar haviken. De havik maakt zijn nest nu soms zelfs vlakbij de stad! De kans dat je hem te zien krijgt, is dus veel groter dan vroeger. Als de zangvogels opeens allemaal alarm slaan en er vliegt een grote roofvogel voorbij, dan zou het dus best eens een havik kunnen zijn.

 

* Een horst is een roofvogelnest.SchoolTV: havik jaagt op konijn (clip van 50 seconden).
SchoolTV: havik grijpt fazant (clip van 57 seconden).
Wikipedia: havik grijpt eekhoorn (clip van 1 minuut).
Surfspin: hier vind je info over de buizerd.
Surfspin: naar het keuzemenu Natuur.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 21 augustus 2008.

© Surfspin 2008