home > natuur > dieren > bosdieren
home > natuur > dieren > roofdieren
home > natuur > dieren > zoogdieren   De das

het grootste landroofdier van Nederland

das met worm


De das is het grootste landroofdier van Nederland. Hij is zo groot als een hond. Als je zijn staart meetelt, kan hij wel een meter lang worden. Maar hoog is een das beslist niet, want hij heeft maar korte pootjes. Hij heeft een ruige, donkergrijze vacht en een opvallend zwart-wit gestreepte snuit. De das lijkt wel een beetje op een beertje. Maar hij is een marterachtige en dus geen familie van de beer of van de hond, maar van de bunzing en de otter.


De das eet zowel dieren als planten, met andere woorden: hij is een alleseter. Zijn lievelingskost is regenworm. Verder eet hij insecten, kikkers, kleine zoogdieren, valfruit, mais en honing. De das gebruikt zijn graafpoten niet alleen om voedsel uit de grond te wroeten, maar ook om zijn hol te bouwen. Dat graaft hij vaak in een helling, bijvoorbeeld in een rivierduin of een houtwal. Het hol van een das noemen we een burcht. Meestal wordt een burcht bewoond door een hele familie, want de das is een echt gezelligheidsdier. Zo’n dassenburcht bestaat uit een uitgebreid stelsel van gangen en heeft meerdere uitgangen en ‘kamers’. In die kamers worden de jongen geboren en grootgebracht.


In Nederland heeft de das geen natuurlijke vijanden. Zijn grootste vijand is wel de mens. Vroeger werd de das zelfs bejaagd vanwege zijn pels. Het haar van de das werd gebruikt om kwasten en penselen te maken. De jager stuurde zijn honden de burcht in om de dassen naar buiten te drijven, waarna hij hen kon schieten. Hiervoor werden kleine, felle honden gebruikt, zoals teckels en terriërs. Sinds 1947 is de das wettelijk beschermd. Je mag hem niet doden (zelfs niet verstoren!) en ook zijn burcht is nu beschermd. Toch bleef het lange tijd niet goed gaan met de das. Dat kwam vooral doordat er veel werden doodgereden. Daarom zijn onder de wegen dassentunneltjes aangelegd. En al vallen er ieder jaar nog steeds honderden verkeersslachtoffers, het gaat nu een stuk beter met de stand. Tegenwoordig lopen er in ons land al ongeveer 5000 dassen rond. De meeste vind je in Gelderland en Limburg. De das leeft namelijk in bosrijke streken. Het liefst heeft hij een kleinschalig landschap, met akkers, bosjes, heggen, boomgaarden en houtwallen.


Nederland is dichtbevolkt en de natuurgebieden liggen er verspreid. Daarom worden er nu ecologische verbindingszones aangelegd. Dat zijn kilometerslange ‘groene’ stroken, die de natuurgebieden met elkaar verbinden. Misschien dat je in de toekomst dan ook dassen kunt zien op plekken waar ze nu nog niet voorkomen.(De tekening is overgenomen van de website van de Stichting Das&Boom.)

 

TIP van meester THEO   Op de website van Stichting Das&Boom vind je veel goede informatie over de das. Zie de links hieronder.SchoolTV: een oversteekplaats voor dieren (filmpje van 1:53 minuten).
Veel info over de das vind je op de site van Stichting Das&Boom.
Surfspin: naar het werkblad Das (pdf).
Surfspin: naar het keuzemenu Natuur.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 21 juni 2005, het laatst gewijzigd op 27 juni 2012.

© Surfspin 2005-2012