home > natuur > vogels > roofvogels
kerndoelen: 40

 

buizerd

buizerd 
poserend op paaltje 
foto’s: Wikipedia

een roofvogel die miauwt

De buizerd

Als je in de auto of de trein door het platteland rijdt en je kijkt uit het raampje, dan is de kans groot dat je ergens wel een grote, bruine roofvogel ziet. Tien tegen één dat het een buizerd is. Vaak zit hij op een paaltje of een hek.

 

Nummer 1
Enkele tientallen jaren geleden broedde de buizerd bijna alleen in de bossen van Oost- en Zuid-Nederland, maar nu nestelt hij zelfs in de polders van de Randstad! Er broeden wel 8000 à 10.000 paar buizerds in Nederland.¹ Vanaf de nazomer krijgen onze buizerds ook nog eens gezelschap van soortgenoten uit Scandinavië. Tegenwoordig is de buizerd de talrijkste roofvogel van ons land. Hij heeft de torenvalk van de eerste plaats verdrongen.

buizerd

Beetje sloom
Een buizerd heeft brede vleugels en een korte staart. Het is een langzame vlieger. De havik en de sperwer, de boomvalk en de slechtvalk zijn snel en behendig genoeg om een vliegende prooi te vangen. Maar de buizerd is daar te log en te traag voor. Vaak vliegt hij laag over zijn jachtgebied en ploft eenvoudig op zijn prooi neer. Of hij vliegt vanaf een uitkijkpost in een glijvlucht naar zijn prooi. Hij jaagt vooral op (zieke) konijnen, muizen en jonge vogels, en verder kikkers, mollen, kevers en zelfs wormen. Maar hij eet ook aas.²

Miauw
Buizerds kunnen urenlang rondcirkelen. Ze maken dan een opvallend, klagend geluid. Dat noem je ‘miauwen’. Je kunt dat geluid het hele jaar door horen, maar vooral in het voorjaar. Luister maar eens op de website van Vogelbescherming Nederland.


1 En dan te bedenken dat de buizerd een eeuw geleden hier bijna was verdwenen. Of zeg maar uitgeroeid!
2 Aas: dode dieren, die door andere dieren worden opgegeten. Kraaien zijn bekende aaseters.Op de website van Vogelbescherming Nederland kun je de buizerd horen en zien.
Op deze Engelse website kun je de buzzard (buizerd) horen en zien.
Surfspin: hier vind je info over de havik.
Surfspin: naar het keuzemenu Natuur.
Naar het HOME van de Surfspin.


Geplaatst op 22 maart 2010, het laatst gewijzigd op 5 juli 2013.

© Surfspin 2010-2013